11 januari 2018

Verslagen 2018

Januari 2018

De presentatie van Wilma Sengers tijdens onze Open Coffee van januari 2018 was helder.
Zie ook de Impressies en beluister het Interview.
De inhoud van Wilma’s presentatie blijkt uit haar PowerPoint en uit de introductietekst op de site:
http://www.peellandbusinessplaza.nl/column/1099/stimuleer-de-lokale-economie
Deze introductie maakt een verder verslag overbodig.
Ook de activiteiten van de Open Coffee Gemert-Bakel|Laarbeek zijn voortaan op deze site te vinden.

Presentatie Peelland BusinessPlaza Wilma januari 2018

Maart 2018

13 maart 2018

Tijdens deze Open Coffee zette Jos Raeskins van https://www.offertewegwijzer.nl/ de belangrijkste offertetips en valkuilen op een rijtje.

In de PowerPoint-presentatie die hij gebruikte, staat alles nog eens op een rijtje. Héél kort aangetipt geven we je hier alvast enig beeld.
Als je er de 13e maart niet was, zul je ongetwijfeld met ons concluderen dat je iets waardevols hebt gemist. Gelukje bij een ongeluk: je hebt nu Jos’ gegevens.

Met zijn activiteit Offertewegwijzer helpt Jos zijn relaties met het vinden en binden van klanten. Aandachtspunten bij goed offreren zijn vaak even belangrijk als vanzelfsprekend. Jos’ heldere en zéér verdienstelijke verhaal was in grote lijnen gebaseerd op factoren als

  • Wat is eigenlijk een offerte?
  • “Facts & Figures”
  • Vóórdat je een offerte maakt…
  • De opbouw van de offerte
  • Klantgericht schrijven

Opvallend genoeg kent de wetgever ‘offerte’ niet als juridisch begrip. Wel wordt uitgegaan van aanbod en aanvaarding als elementen voor een overeenkomst. De offerte is in die zin in feite een schriftelijk, commercieel aanbod.

  • Geen prijsopgave dus.
  • Idealiter wel een opdrachtbevestiging.

Enkele kerngetallen waren confronterend
Zo stelt 90% van afnemers onduidelijke offertes te ontvangen waardoor 60% van hen met vragen blijft zitten. 58% blijkt na een slechte offerte géén contact meer op te nemen.
Positief benaderd:
15% is bereid bij een goede offerte méér te betalen.
Bij een goede offerte wordt sowieso minder onderhandeld.

Verder stond Jos stil bij wie je belangrijkste klanten kunnen zijn. Dat je die in beeld moet houden. En hoe je dat kunt doen. Realiseer je je wel waar je klanten behoefte aan hebben? Daar wordt meestal niet voldoende relevant mee omgegaan. In dat verband is een simpele vraag interessant:
“Heeft de timmerman behoefte aan een boor? Of aan een gat?”

Praktijkvoorbeelden van onze eigen gasten
Aan de hand van de sites van Fertitravel en Hendriks Mediation werden concrete verbeterpunten aangegeven. Kortom: heel levendig en direct aansprekend.

Klantgericht schrijven
Veel aandacht was er voor hoe mensen lezen [of juist niet] en dat je gewone mensentaal moet gebruiken. Dat je kort formuleert en vakjargon en ambtenarentaal vermijdt.
Laat eens een offerte checken en herschrijven door een pro!

Jos’ Offertewegwijzer
geeft gratis tips en adviezen. Kijk op https://www.offertewegwijzer.nl/ en op https://www.klantvisie.nl/.

In de PowerPoint
zie je verder hoe werd stilgestaan bij de orderkans, de opbouw van de offerte, een analyse van de behoefte van de klant, het verkrijgbare aanbod en de schrijfstijl die je hanteert.

De gratis rekentool
te vinden op http://www.offertewegwijzer.nl/gratis-downloads/ is ook heel bruikbaar voor wie afwezig was.

Foto’s van de bijeenkomst zijn te vinden op http://185.94.230.117/~peterkoffie//impressies-2018/ en het interview met Jos is hier terug te beluisteren

180313ppsJosRaeskinOffertewegwijzer