31 januari 2017

Verslagen 2017

Januari 2017

10 januari 2017

Nadat we het nieuwe jaar hadden ingeklonken met een aangenaam glas, aangeboden door onze sponsor, vertelde Dick Alexander Weenink [Interim Credit Control] een nuttig verhaal over de noodzaak van het hanteren van algemene voorwaarden.
Interim Credit Control heeft al 15 jaar ervaring in het opstellen en nakijken van algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden [AV]
zijn ontzettend belangrijk en dienen om ondernemers te beschermen.
Er is een tijd terug een onderzoek geweest door de KvK waaruit bleek dat heel veel ondernemers gedupeerd worden omdat de AV niet in orde zijn, of helemaal niet aanwezig zijn.
De AV worden vaak gekopieerd van een collega die in dezelfde branche werkt.
Of ze worden zelf opgesteld door artikelen te gebruiken van bestaande AV of standaard aangeboden voorwaarden op internet.

“Ik vertel twee voorvallen van bedrijven die gelukkig goed afgelopen zijn. Dat kwam doordat deze bedrijven door Interim Credit Control de AV heeft laten opstellen. Ze hebben die ook op de juiste manier overlegd aan de opdrachtgever.

Het eerste verhaal gaat over een cliënte van ons: Kerstcadeau Alla Carte.
Kerstcadeau Alla Carte is een VOF van 5 bedrijven die kerstpakketten samenstelt en levert aan bedrijven.
Er was een klant die 2000 pakketten had besteld ter waarde van ca € 10.000 voor zijn werknemers. Die wilde hij natuurlijk op tijd geleverd hebben.

Kerstcadeau Alla Carte heeft op de juiste manier een offerte uitgebracht. Daarin werden al de door ons opgestelde AV vermeld. (Stuur altijd de AV mee bij het uitbrengen van een offerte en niet achteraf bij de order/factuur.)
Maak opdrachtgevers duidelijk waar de AV te vinden zijn:
– op de website;
– gedeponeerd bij de KVK;
– op de achterkant van briefpapier enz.
De order van 2000 pakketten ter waarde van € 10.000 werd netjes op tijd geleverd door Kerstcadeau Alla Carte. Laat het nou zo zijn dat op dezelfde dag dat de pakketten geleverd werden, het faillissement van de opdrachtgever werd uitgesproken door de rechtbank in ’s-Hertogenbosch!
Wat gebeurt er dan met het pand, de boedel, enz.?
Dan komt de curator die op alle deuren een dik kettingslot plaatst. Alles wordt afgesloten. Niets komt er in en niets gaat eruit.
Daar sta je dan als leverancier met je factuur van € 10.000 en geen geld op je rekening en geen toegang meer tot de geleverde pakketten.
Wat nu?
Kerstcadeau Alla Carte heeft ons benaderd met de vraag wat te doen om de factuur van € 10.000 betaald te krijgen. “Of kunnen de pakketten terugkrijgen?”
Een collega van de juridische afdeling wist al heel snel te vertellen dat er in de op maat opgestelde AV een artikel was opgenomen over eigendomsvoorbehoud. Kort samengevat houdt dat in dat alle 2000 geleverde pakketten ter waarde van ca. € 10.000 nog steeds eigendom zijn van Kerstcadeau Alla Carte. Simpelweg omdat de factuur niet was voldaan en de opdrachtgever akkoord was gegaan met de door ons opgestelde AV.

 

De juridische afdeling heeft dan ook per direct contact opgenomen met de curator. Er kon worden aangetoond dat alles volgens de regels is geleverd en dat de opdrachtgever op de hoogte was van de AV die door Kerstcadeau Alla Carte werden gehanteerd.
Kerstcadeau Alla Carte heeft de pakketten terug mogen halen en deze alsnog kunnen uitleveren aan diverse andere opdrachtgevers.
Het had dus ramzalig kunnen aflopen voor Kerstcadeau Alla Carte als ze geen AV hanteerden.
Dit is een perfect voorbeeld van het belang van het laten opstellen van AV op maat.
Daarmee is een ondernemer beschermd – een specialiteit van ICC. 

Een tweede verhaal gaat over een cliënt van ICC die een hoveniersbedrijf heeft in Someren. Voor deze opdrachtgever werden door ICC ook op maat gemaakte AV opgesteld.
Deze cliënt werd benaderd door een familie in Helmond die net een nieuw huis hadden gekocht in Brandevoort. Daar wilde men een nieuwe tuin laten aanleggen, met alles erop en eraan.
Het hoveniersbedrijf is rond de tafel gaan zitten met de familie. Er werd uitgebreid besproken wat de wensen en mogelijkheden waren voor deze luxe tuin.
Het hoveniersbedrijf is aan de slag gegaan voor de familie en heeft een hoop tijd in het ontwerp gestoken. Een compleet gespecificeerde lijst werd bij de tekening geleverd waarop alle kosten voor de aanleg werden gespecificeerd.
De kosten die al gemaakt waren door het hoveniersbedrijf, waren natuurlijk verrekend in de totaalprijs van € 20.000 die op de offerte werd vermeld.
De hovenier heeft netjes bij het overleggen van zijn offerte zijn AV kenbaar gemaakt aan de Helmondse familie.

Het bleef een tijdje stil na het uitbrengen van zijn offerte.  Dus besloot het hoveniersbedrijf eens langs te gaan bij de familie in Helmond om te kijken of kon worden begonnen met de aanleg.
Toen het hoveniersbedrijf bij de familie arriveerde, zag hij tot zijn grote verbazing dat de familie de voor- en achtertuin al had laten aanleggen.
Sterker nog: het was dezelfde tuin die het hoveniersbedrijf had ontworpen; precies zoals het op zijn tekening stond.
De hovenier kwam met dit verhaal bij de juridische afdeling van ICC.  Vertwijfeld: wat nu, ik heb hier tijd en geld ingestopt, ik loop inkomsten mis, het is mijn ontwerp, mag dit zomaar?
Het antwoord was snel en eenvoudig: ICC had namelijk in de AV van de hovenier een artikel over intellectueel eigendom opgenomen: alles wat aan jouw brein is ontsprongen, is jouw eigendom. Dit eigendom gaat pas over als de factuur is betaald.
Kortom: je kunt drama’s voorkomen door goede Algemene Voorwaarden te hanteren.”

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst zijn door omstandigheden geen foto’s gemaakt.

 

Februari 2017

Met zo’n 20 gasten luisterden we 14 februari naar Willem Rovers van https://www.isis-product-innovation.com. In een heldere presentatie zette hij uiteen waarom het vernieuwen van je bedrijf, je diensten of producten belangrijk is om je klanten en je positie in de markt te behouden.
ISIS begeleidt ondernemers daarbij of neemt hen het hele traject uit handen, zowel op hun specifieke vakgebied alsook bij het extern communiceren van de innovatie.

Nicole Sprenger vertelde in haar Elevator Pitch over http://www.financieel-thuis.nl. Met deze onderneming adviseert ze over hypotheken en verzekeringen. Dankzij de onafhankelijke status van haar bedrijf kan zij met diverse geldverstrekkers onderhandelen. Dat leidt tot gunstige resultaten hetgeen zeker ZZP-ers geen windeieren legt.

Martien van Wanrooij heeft sinds kort een interne Kerngroeptaak en zorgt voor het bijhouden van de bestanden en in beeld brengen van de verslagen en adviezen. Nu Martien niet meer op zoek is naar betaald werk is hij puur uit belangstelling betrokken bij de Open Coffee organisatie.

Wie meer wil weten, kijkt op http://www.martienvanwanrooij.nl, op Profielen* of bij http://185.94.230.117/~peterkoffie//#team.
Voor foto’s van de bijeenkomst zie de pagina Impressies.

* Op die pagina kunnen gasten van Open Coffee Gemert-Bakel|Laarbeek ook zelf hun profiel plaatsen.

Maart 2017

Tijdens een goedbezochte Open Coffee werden weer eens interviews afgenomen door Mario van Dinther, nu als reporter van http://omroepcentraal.nl/nieuws uit Gemert-Bakel. De interviews met Els van der Velden en de organisatie vind je hier.

Wijkagent Gerrit van Zanten, die onze Open Coffee voor het eerst bezocht, overweegt zelf bij gelegenheid iets te vertellen. Leuke enthousiaste deelname iedere keer.

Els wees in haar presentatie
op het belang van blijvend studeren door onderneemsters v|m. Leren is, volgens Els, vooral een kwestie van perceptie. Je vormt je immers bij elk begrip een beeld. “Vrachtwagentrein” bijvoorbeeld zegt ons waarschijnlijk niets, terwijl ze in Australië wel degelijk bestaan.

Kernbegrippen
zijn massa [de hoeveelheid], gradiënt [eenheid t.o.v. overige] en woord.

Verkeerd begrepen woorden vormen vaak een struikelblok. Zoek je een woord meteen op of lees je gewoon verder? Ooit ontstaat onverschilligheid door gebrekkige communicatie.
Officiële stukken van deurwaarders bijvoorbeeld leverden in het verleden zoveel misverstanden dat mensen ze vaak maar voor lief namen waardoor ook de belangrijke punten niet meer werden opgemerkt. Deurwaarders hebben hun taalgebruik daardoor drastisch aangepast.
Els pleit voor de methode gebaseerd op “Hoe leer ik leren” van L. Ron Hubbard.
Wie meer wil weten, kijkt op www.or-els.nl waar ook telefoonnummer is te vinden: bEls gerust!

Elevator Pitches
o  Terry van de Vossenberg vertelt over een nieuw netwerkconcept dat vóór 2020 zeker 5.000 mensen aan het werk zou kunnen helpen. De grondgedachte kun je uitdrukken in een formule: talent x inzet x hoger doel = meerwaarde x wederkerigheid. Kijk eens op www.Atelier3p.nl
o Nikki Barten, initiatiefneemster van de Mooi Laarbeekkrant vertelt dat ze op 11 april bij ons komt spreken over het belang van locale media. Op de site kin je je nu al aanmelden: http://185.94.230.117/~peterkoffie//bijeenkomsten/oc110417/

Deze Open Coffee wordt vooraf gegaan door een ontbijt, voor liefhebbers. Zie op dezelfde pagina.

April 2017

Een interessante ochtend

over de betekenis van lokale media voor het bedrijfsleven.

Nikki Barten vertelde erover. Helder, toegankelijk en informatief.
Nikki begon ruim 4 jaar geleden samen met haar broer Mark aan de MooiLaarbeekKrant. Korte tijd voor ze daarmee startte, had ze met succes de opleiding Journalistiek afgerond. Plaatselijk was ze al actief in Kwizzut, een dorpsquiz waarbij elk jaar alle Laarbeekse dorpen zijn betrokken. Die quiz doet een beroep op de kennis van de lokale situatie van de deelneemsters v/m. Dat raakt natuurlijk nogal aan het vereiste inzicht dat je nodig hebt voor het bestieren van een plaatselijke krant.

Na enige tijd trad Karel van Deurzen toe tot het management van de MooiLaarbeekKrant. Karel legt zich vooral toe op de acquisitie. Mark bemoeit zich voornamelijk met techniek en voortgang en Nikki is eindverantwoordelijk voor de redactie. “Maar eigenlijk is dat nogal betrekkelijk”, relativeert ze. “Mensen, zowel op kantoor als in het veld, kennen zowel hun taken als de deadlines en iedereen houdt die zelf in de gaten. Daarmee is tot op heden nooit iets misgegaan.”

De MooiLaarbeekKrant gaat uit van een positieve insteek waarbij het nieuws zoveel mogelijk met foto’s wordt gelardeerd. De beste ambassadeurs van de krant zijn de mensen uit de dorpen.

Nevenactiviteiten
Toen het netwerk en de inzichten vergrootten, besloten Nikki en haar mannen hand- en spandiensten die ze verleenden, onder te brengen in reclamebureau “Goedemorgen”. Veel adverteerders die de krant in wilden, hadden geen idee van vormgeving en communicatie en dat loste Mark met zijn mensen dan voor hen op. Die vraag werd echter te groot voor wat ad hoc dienstverlening. Vandaar.

Ook wordt samengewerkt met een lezerspanel. De opvattingen van 1.200 lezers worden continu gepeild. Het lag voor de hand dat panel ook andere zaken voor te leggen. Ook dat voorzag in een behoefte.

Verspreiding
van ‘MooiLaarbeek’ vindt plaats aan 11.500 adressen. 1.000 Exemplaren kunnen gratis bij winkels e.d. worden opgehaald. Op dit moment wordt bezien of die verspreiding ook voor derden beschikbaar kan worden gesteld.

Coach
Het succes en de voortvarende aanpak van het Laarbeekse team bleven niet onopgemerkt bij de franchiseorganisatie waarin de krant in participeert. De formule wordt in meerdere gemeenten uitgebaat. Niet overal is voldoende kennis voorhanden om dit goed aan te pakken. De MooiLaarbeekKrant treedt voor verschillende collega-uitgevers op als coach.

Sociale Media
Naast de papieren krant is er een website, een Facebook-pagina en een Twitter-account. Op die manier houdt ‘MooiLaarbeek’ ook voet aan de grond bij het digitale publiek. Een publiek dat overigens nogal divers is: de meest intensieve lezer vinden we in de leeftijdsgroep 35-64 (traditionele en nieuwe media dooreen).
Om niet het slachtoffer te worden van een te enge blik, is er een tienerredactie.

Elevator Pitch
Na Nikki’s fascinerende verhaal hield Agnes van Wijk haar pitch: zij doet aan ritueelbegeleiding. http://www.agnesvanwijk.nl/ Een dienst voor mensen die een dierbare hebben verloren. Behalve bij de vormgeving van de afscheidsviering ondersteunt ze hen met teksten en gedichten. Bijzonder aandachtspunt heeft het kind in de periode van rouwverwerking.
‘Voor altijd’ zijn de sieraden die Agnes rond dit thema kan verzorgen.

Open Coffee 9 mei
Piet Bruisten van http://factor-plus.nl/ wijst dan op signalen over de voortgang van de onderneming. Nu al aanmelden voor deze Open Coffee-bijeenkomst? Het kan hier.

Mei 2017

Verslag Open Coffee Gemert-Bakel|Laarbeek 9 mei 2017

Thema              : Discontinuïteit                    door Piet Bruisten
Elevator Pitch : IVF in het buitenland        door Anneke Janssen

Discontinuïteit
Je bedrijf loopt gevaar maar je ziet het niet

Piet Bruisten van Factor-plus maakte deze ochtend de onaangename dreiging van een naderend bedrijfseinde herkenbaar. Dat deed hij zodanig, dat je er in ieder geval nog mee aan de slag kunt, mocht je er ooit mee te maken krijgen.

Uitgangspunt van Factor-plus
is dat een faillissement kan worden voorkomen. Maar dan moet je natuurlijk wel signalen herkennen en eventueel bereid zijn hulp te zoeken. Factor-plus is dan de buitenstaander die niet wordt gehinderd door emoties en bedrijfsblindheid.
Wanneer Factor-plus wordt ingeschakeld om een faillissement te begeleiden, wordt de ergste pijn binnen de perken gehouden. Relaties die van Piets diensten gebruik maakten hebben dat als erg positief ervaren. Hier lees je erover.

Voortekenen
Wanneer het bedrijf wordt geconfronteerd met overlevingsproblemen, vatten we dat veelal samen onder de noemer ‘discontinuïteit’.
De definitie van discontinuïteit van  een bedrijf is: “de situatie waarin een persoon of onderneming (al dan niet tijdelijk)  niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen”.

Alarmbellen die rinkelen aan de vooravond van zo’n situatie komen o.m. van
– vragende crediteuren, die dreigen met deurwaarders of nog uitsluitend á contant leveren;
– deurwaarders die onverwacht langskomen en beslag leggen op het bedrijf of de bedrijfsmiddelen;
– de bank die een accountmanager Bijzonder Beheer aanstelt,  extra  zekerheden eist, de rente verhoogt of de financiering     opzegt;
– het schuiven van liquiditeiten;
– het uitstellen van investeringen heeft geen effect meer;
– toenemend verloop van personeel;
– schuld bij de fiscus neemt structureel toe;
– dalende omloopsnelheid enz.

Oplossingen
kunnen worden gezocht in
– managen van liquiditeit;
– verkopen van niet-essentiële activa;
– minder voorraad aanhouden;
– debiteuren versneld incasseren;
– betalingsregelingen treffen;
– kosten reduceren e.d.

Ondernemingsvormen
Piet stond verder stil bij de verschillende ondernemingsvormen en de voor- en nadelen daarvan. Voorbeeld: de BV ten opzichte van de eenmanszaak. [Hoge oprichtingskosten maar beperkt eigen risico versus snelle start en blijvende hoofdelijke aansprakelijkheid.]

Om welke ondernemingsvorm het ook gaat, cruciaal is dat bij problemen regelingen worden getroffen met schuldeisers.
Wie daar zelf over onderhandelt, behaalt zelden een optimaal resultaat, ALS de schuldeisers al een regeling willen aangaan. De ondernemer is bijna altijd te optimistisch. Dat is in zo’n situatie beslist niet gunstig: wanneer de te positieve verwachting niet uitkomt, worden eenmaal overeengekomen regelingen zelden versoepeld.

Wettelijke regelingen
Ook het inzicht op wettelijke regelingen is belangrijk. Beknopt staan we daar even bij stil. Zo is er bijvoorbeeld veel misverstand over het faillissement. De curator zet de schuldeisers dan wel even op afstand, maar nadat het faillissement is beëindigd, herleven niet afgehandelde schulden wèl.
Factor-plus overziet die factoren en weet hoe daarmee om te gaan, ook op langere termijn.

Mediator
Sinds enige tijd is Piet Bruisten ook gecertificeerd mediator.
In een gratis kennismakingsgesprek kan worden bepaald of men gebruik wil maken van de diensten van Factor-plus.

Factor-plus
Piet Bruisten
https://www.factor-plus.nl/ Oploo, telefoon 0623 19 54 93, mail info@factor-plus.nl
Profiel op deze site

 

Elevator Pitch : FertiTravel door Anneke Janssen
Anneke zette tijdens de Elevator Pitch uiteen hoe zij mensen begeleidt die bezig zijn met IVF
In-vitrofertilisatie en daartoe naar het buitenland uitwijken. Bijvoorbeeld omdat elders anders wordt omgegaan met eiceldonatie.
Terwijl het in Nederland al moeilijk is je keus te bepalen, is dat natuurlijk nog veel lastiger als je je heil in het buitenland zoekt.
Wie doet wat?
Wie is beter op welk gebied? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de criteria per land? Hoe maak je een afspraak? Enz.

FertiTravel heeft zich georiënteerd in ‘de buitenlanden’. Op basis van die opgedane kennis en contacten kan FertiTravel informeren, adviseren en begeleiden.
Ook tijdens en na de reis.

FertiTravel
Anneke Janssen
http://fertitravel.nl/  Vrouwenpoli Boxmeer, telefoon 0621 62 48 50, mail info@fertitravel.nl

 

Juni 2017

Op 13 juni gaf Jolanda Damsma een presentatie over het SEO-vriendelijk maken van online-teksten.

De toen aanwezige gasten mailde ze naderhand onderstaande samenvatting.

De PowerPoint die ze gebruikte, vind je op https://www.landjetekst.nl/seo-2/  

 

Jolanda’s samenvatting is zonder meer duidelijk voor wie erbij was. Voor de bezoeksters v|m van onze site lichten we enkele punten daarna nog wat toe.

 

Korte samenvatting van Jolanda Damsma:

 • Er zijn 7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini.
  Wil je daar meer over weten, lees dan zijn boek Invloed. 
 • Gebruik de omgekeerde piramide en geef direct antwoord op de 5 W’s.
  Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom.
 • Zorg dat je webteksten te scannen zijn: gebruikt tussenkopjes en vetwoorden.
 • Vergeet de banaan niet.
 • Volgens Mc. Carthy zijn er 4 verschillende manieren waarop mensen informatie verwerken. Als je antwoord geeft op de vragen
  Waarom? Wat? Hoe? en Wat als?
  heb je alle manieren verwerkt in je tekst.
 • Doe geen aannames maar maak je tekst helder.
 • Let op het leesniveau!

Ik geef je nog een paar links waar je echt even naar moet kijken.

https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool

https://www.landjetekst.nl/tarieven-webteksten/tips-voor-je-webteksten/

https://www.webtekstfabriek.nl/blog-webteksten/

https://www.landjetekst.nl/werkvakantie-bloggen/

 

Toelichting
Vernieuw vaak
Google waardeert lang bestaande teksten niet als belangrijkste informatie. Als je regelmatig je teksten bijwerkt, word je hoger opgenomen in ranking.

 

Concurreer met papier

Je doelgroep leest teksten op papier beter en 25% sneller.

Bovendien: beeld is aanvulling op tekst. Niet andersom.

Wanneer men op de juiste pagina zit, wordt gemiddeld slechts 77% van de tekst op beeldscherm gelezen.
Wanneer je niet relevante tekst opneemt, jaag je je publiek binnen 3 seconden weg.
De omgekeerde driehoek

gebruik je om de omvang en inhoud van je tekst te waarderen:

 

 

 

 

 

 

 

5 W’s

Geef daarbij direct antwoord op de 5 W’s

 • Wie
 • Wat
 • Waar
 • Wanneer
 • Waarom en Hoe

 

Online gasten zijn net aapjes
Ze zijn altijd op zoek naar iets dat ze aanspreekt – een banaan.

Zorg dat je site-teksten die banaantjes bieden waar je gasten naar op zoek zijn.

 

Hoe maak je een webtekst scanbaar?

Zorg dat elk onderwerp of nieuwe wending een kopje heeft.
Gebruik voldoende wit tussen je regels èn tussen je passages.

Je kunt natuurlijk je eigen teksten schrijven, als je daar tijd voor en zin in hebt.
Overweeg je gemaakte werk daarna voor te leggen aan een expert:

https://www.landjetekst.nl/webteksten/webteksten-laten-schrijven/

 

Hoe verwerken mensen informatie?
Mc Carthy heeft daar een handige basis voor.
In zijn theorie verwerken we informatie in deze stappen:

 • gevoelsmatig           Waarom?
 • door na te denken           Wat?
 • met gezond verstand           Hoe?
 • met vallen & opstaan           Wat als?

Schrijf ook in stappen

 • Bepaal je doel
 • Verzamel informatie
 • Schrijf je tekst
 • Maak je tekst scanbaar
 • Versimpel je tekst [test dat door een ander te laten lezen]

Schep helderheid

Laat je eigen referentiekader los.

Schrijf of je voor een zesjarige schrijft.

Realiseer je dat er online geen feedback is door non-verbale communicatie.

 

Doe geen aannames.

Wees niet sarcastisch.

 

Wat begrijpen je gasten?

Over het niveau waarop mensen zich kunnen uitdrukken en wat ze begrijpen, worden wereldwijd normen gehanteerd.

Die geven zowel het niveau aan van de ontvangende, als van de aanbiedende partij.

Hier lees je daar meer over:

https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool

 

Leesniveau > doelgroep

Men onderscheidt de niveaus A1 A2   B1 B2   C1 C2. Zie onderstaand schemaatje.

A        Korte zinnen. Eenvoudige tekst.

B        Hoogfrequente begrippen. Regelmatige gebeurtenissen.

C        Complexe literaire teksten. Verschillende stijlen.

 

B1 wordt beschouwd als het ideaalniveau bij massacommunicatie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak je tekst actief

 • Gebruik zo min mogelijk ‘worden’ en ‘zullen’.
 • Gebruik consequent één aanspreekvorm: jij OF u.
 • Vermijd de 3e persoon 
 • Stel vragen.

 

Schrijf wat bij je past. En in de stijl die bij je past.
Online en offline moeten met elkaar overeenkomen.

Lees je tekst na een dag nog eens. En schrap dan de helft.

Plaats je tekst de dag daarop. Nadat je nòg een keer de helft hebt geschrapt.

 

Gebruik opsommingstekens

 1. of cijfers
 2. of letters
 3. of symbolen

Je tekst wordt er minder poëtisch door, maar wel gemakkelijker leesbaar.

 

Bloggen – waarom?

Deel veel op sociale media. Google is immers dol op nieuwe content.

 • Bloggen is een eenvoudige manier van kennis delen.
 • Het onderstreept je expertstatus.

Waaraan moet een blog voldoen?

 • Wees authentiek
 • Blijf bij jezelf

NB:

Op Facebook kun je ook blogs plaatsen onder Notities.

 

Vloggen

De nieuwe manier van bloggen: je verspreidt geen tekst maar filmpjes.

Twijfels?
Voor wie er nog niet uit is wat te doen met online-teksten:
Kijk eens op https://www.landjetekst.nl/webadvies/beslisboom/