18 februari 2017

Profiel aanmelding

Gasten van de Open Coffee Gemert-Bakel|Laarbeek kunnen een miniprofiel laten opnemen op de site.
De kosten bedragen € 5,- per jaar, ongeacht het tijdstip van aanmelding. Een profieljaar loopt van 1 maart tot 1 maart.
Plaatsing wordt zonder wederopzegging automatisch verlengd. Men ontvangt een betalingsbevestiging per mail. Kosten zijn inclusief btw.

Onder ‘gasten’wordt verstaan:

  • een ieder die lid is van de LinkedIn groep Open Coffee Gemert-Bakel|Laarbeek;
  • een ieder wiens naam voorkomt op onze mailinglijst;
  • een gast van één van onze bijeenkomsten.

Indien je een profiel pagina op deze site wilt hebben, vul dan onderstaande gegevens in en maak € 5 over op bankrekening nummer NL19 ABNA 0577 399 314 ten name van Daphne van Leuken Fotografie onder vermelding van Profielpagina OCGBL